Kodulehe valmistamine - Art Media
Rovico

Pärnu mnt.141
Tallinn 11314
Avatud E-R 9-17:30

Koroonaajal helista ette 6515070
Esindused vt siit


EurokalkulaatorAlkomeetreid on võimalik anda hoolduseks:    (NB! Kõik hoolduskohad müüvad ka uusi alkomeetreid!)

Rovico esindustesse:

  1. Tallinnas -- Pärnu mnt.141 Delta Plaza 11.korrus E-R 9:00-17:30
  2. Tartus -- Turu 45-B Sepa Keskuse uues majas E-R 9-17:30 
  3. Rakvere -- Põhjakeskuses 1.korrusel T-L kell 10-18

NB! Kuna koroonaajal võivad lahtiolekuajad muutuda väga kiiresti, helistage palun enne kui tulete!

Kõikidesse Euronicsi kauplustesse üle Eesti. Asukohad leiad siit.

Alkomeetri võib Rovico laborisse saata ka postiga. Sel juhul tuleb aadressiks märkida alati: Rovico, Pärnu mnt.141, Tallinn 11314. NB! Teistele Rovico esindustele postiga alkomeetrit hoolduseks saata ei ole võimalik, sest ainult meie kesklabor tegeleb taoliste töödega. Jälgige palun, et saadetis oleks varustatud kindlati ka Teie nime, telefoninumbri ja aadressiga ning Teie poolt tellitud transprodiviis sisaldab kohaletoimetamist adressaadile. Lähetades alkomeetri postiga postkontorisse, lisandub hoolduarvele 3€ äratoomistasu. Kui lähetate alkomeetri meile posti teel, olete sellega aktsepteerinud omalt poolt ka "Alkomeetri hooldus/remondi tellimuslepingu" tingimused (saate nendega lähemalt tutvuda siin) , mida Teie alkomeetrit vastuvõttes omakorda aktsepteerib ka Rovico.  Võimalusel soovitame siiski pöörduda otse meie esindusse või Eruonicsi kauplustesse.

 PÄDEVUS

Alkomeetrite mistahes hooldus on reguleeritud Euroopa standarditega ISO15964:2011 ja ISO 16280:2012 ning vastavate Eesti Vabariigi standarditega EVS-EN 15964:2011 ja EVS-EN 16280:2012.
Mõlemas standardis on üheselt määratud, et mistahes hooldustoiminguid, seal hulgas kalibreerimine ja justeerimine, tohib alkomeetritega läbi viia ainult ettevõtte, kes omab ISO9001:2015 sertfikaati.
Rovico Büroo OÜ ja Rovico OÜ omavad vastavat sertifikaati, mille on väljastanud maailmas tunnustatud sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas Certification.
Sertifikaadi lähemaks vaatamiseks kliki minipildil.
 
Samuti on erialaselt Rovico laboreid tunnustanud siseriiklik organisatsioon Eesti Alkomeetrite Müüjate Liit. Erialaliiduna on EAML kehtestanud oma liikmete hoolduslaboritele ning liikmete poolt müüdavatele seadmetele EAML-i tunnustuse omamiseks kõrged kvaliteedistandardid, mis mitmel määral ületavad rahvusvahelisi standardeid.
 
 
Teenused ja hooldus
  1. Kalibreerimine ja justeerimine
  2. Täpsuse kontroll
  3. Remont ja anduri vahetus
  4. Tarkvara uuendamine
  5. Mõõtühiku muutmine
  6. Eksperthinnangu andmine/defekteerimine
 
Alkomeetri kalibreerimine (sisaldab justeerimist).
Ainus mõõtmistel kasutatav abivahend, mis aja jooksul mingitki hooldust ei vaja, on arvatavasti joonlaud.
Kasutamisel annab elektroonilise alkomeetri andur signaali, mille väärtus sõltub alkoholihulgast testitavas õhus. Oksiidpooljuhtanduritel muutub alkoholikogusest sõltuvalt takistus, elektrokeemilistel anduritel pinge. Seejärel võrdleb alkomeetri programm andurilt saadud tulemust mällu salvestatud tulemsutega etalonpunktidel (näiteks 0,2 ja 0,8 promilli) ning arvutab tõenäolise joobesuuruse, mis ekraanil kasutajale kuvatakse.
Mõlema anduritüübi mõõteomadused muutuvad õhuga kokkupuutel aja jooksul. Seetõttu ei ole mõtet kasutada nn.“eelkalibreeritud“ andureid, mis lihtsalt 6 või 10 kuu pärast aparaati pannakse – väliskeskkonna mõjul on nad igal juhul algsest kalibreeringust väljunud.
Anduri töövõimet mõjutab ka seadme kasutamine – siin on peamiseks põhjuseks saastumine, kuna inimese hingeõhk ei koosne vaid hapnikust, süsihappegaasist ja vahel alkoholist, vaid palju laiemast ainete komplektist.
Seega on tarvilik perioodiliselt (soovitavalt 6-12 kuu tagant) seada uuesti paika seadme jaoks anduri etalonpunktid. See on võimalik vastavas hooldelaboris, kus vastava eriväljaõppega personal kasutab selleks eriaparatuuri, mis tekitab joobes inimese hingeõhule nii niiskuselt, temperatuurilt kui puhumise dünaamikalt vastava, kuid täpse joobeastmega identse õhuvoo. Alkomeetrite hooldusalgoritmid on reeglina erinevad. Rovico poolt toodetud ja/või imporditud Alcoscan alkomeetrite puhul on kõik algoritmid muudetud, tagamaks just Eesti ja Läti oludes oluliste joobesuuruste maksimaalse täpsusega määramine ning ühtlasi seadme vastupidavus meie külmas ning niiskes kliimas.
Kalibreerimine on vastutusrikas ja lisaks heale tehnikale ka oskusteavet nõudev töö, kuna sellest sõltub seadme edasine töövõime. Soovitame kasutada ainult EAML-i poolt sertifitseeritud hoolduslaborite teenuseid! Rovico laborid omavad täna kõik täissertifitseeringut ning teostavad kokku üle 160 000 hooldeoperatsiooni aastas. Samuti on meie hoolduspersonal on läbinud vastavad koolitused valmistajatehastes, täiendab ennast iga-aastaselt ning omab tootjate poolt väljastatud sertifikaate.
 
Kalibreerimisest (kui sellega kaasnes ka justeerimine) annab alati tunnistust vastav kleebis, millele töö teostanud labor on kohustatud märkima kalibreerimisaja ja järgmise hilisem aja hoolduseks.
Kliendi soovi korral väljastavad kõik EAML-i poolt aktsepteeritud laborid ka lisatasu eest vastava tunnistuse paberkandjal.
HIND
Soodushind (kui eelmisest hooldusest on möödunud kuni 6 kuud k.a.)
NB! Kalibreerimise käigus võib ilmneda vajadus vahetada alkomeetril andur – Rovico teostab ka seda tööd.
Alkomeetri hoolduse (kalibreerimine ja justeerimine) hind sõltub mudelist ning teenusele eelnenud hooldamata aja pikkusest.
 
 
Alkomeetri täpsuse kontroll.
Rovico omab laborseadet ning oskusteavet alkomeetrite töö täpsuse kontrollimiseks. Kontrollida saab kõikide alkomeetrite töö täpsust (näidu vastavust tegelikele oludele).
Alkomeetri täpsuse kontrollimine maksab 10€
Juhul kui soovitakse kontrollida meilt ostetud alkomeetri töö täpsust kehtival garantiiajal ning alkomeetri näit ei mahu tootja poolt kehtestatud mõõtevahemikku arvestades tootja poolt kehtestatud maksimaalselt lubatud mõõteviga, on alkomeetri täpsuse kontroll tasuta ning Rovico tagastab tellijale alkomeetri täpsuse kontrolliks ettemaksuna tasutud raha.
 
 
 
Anduri vahetus jm remont
Vajadusel teostame ka alkomeetri remonti ning vahetame andureid. Andurite, mis on oma olemuselt kuludetailid, keskmine eluiga on sõltuvalt mudelist 2-3 aastat, kuid andur võib varem rikneda (mõõtevõime muutub ebastabiilseks või ebapiisavaks) seadme vale kasutuse-hoidmise või hooldusvajaduse eiramise tõttu.
Anduri vahetuse näidishinnakirja leiate siit.


 

 

Tarkvara uuendamine

Professionaalsetel politseiseadmetel on tarkvara reeglina uuendatav. Kas Teie kasutuses olevale seadmele on tarkvarauuendusi, saate küsida meie klienditeeninduselt.

 

 

Mõõtühiku muutmine

Laiatarbealkomeetrid on enamasti eelseadistatud kuvamaks joovet promillides, mis on üldrahvalikult tuntud mõõtühik (mootorsõidukit ei tohi juhtida, kui joove on 0,2 või rohkem). Teaduslikult on promill vere alkoholisisaldust näitav mõõtühik
Ametialaseks tööks mõeldud alkomeetrid on reeglina eelseadistatud kuvamaks joovet milligramm-liitrites, mis on Eestis seadusandja poolt aktsepteeritav mõõtühik käsialkomeetritel. Siin on keelatud määraks 0,1 mg/l.
Lisaks on kasutusel veel mitmed mõõtühikud: %BAC, MG/ML jne.
Rovico hoolduslaborid saavad muuta kõikide meilt ostetud alkomeetrite mõõtühikut.
Vastavalt rahvusvahelistele tavadele, OIML-i ja EAML-i reeglitele ei tohi ükski kasutaja ise kunagi saada muuta seadme mõõtühikut – põhjuseks tekkida võiv segadus keelatud määra tõlgendamisel. Seepärast on kvaliteetsel seadmetel see funktsioon kaitstud.
Rovico hoolduslaborid saavad muuta kõikide meilt ostetud alkomeetrite mõõtühikut.
 
 
Eksperthinnangu andmine/defekteerimine
Rovico laborites on olemas ka valmistajatehase volitatud eksperdid, kes saavad anda Teie seadmele vajadusel eksperthinnangu. Samuti on võimalik defekteerimisakti tellimine
 

Kodulehe valmistamine - Art Media