Kodulehe valmistamine - Art Media
Rovico

Pärnu mnt.141
Tallinn 11314
Avatud E-R 9-17:30

Koroonaajal helista ette 6515070
Esindused vt siit


EurokalkulaatorKalibreerimine ja kalibreerimistehnika.

Vähe on mõõtevahendeid, mis ei vaja aeg-ajalt hooldust. Alkomeetrite peamiseks (kuid mitte ainsaks!) hoolduseks on nende kalibreerimine ja justeerimine.Rahvakeeli nimetatakse alkomeetrite hooldust kalibreerimiseks ja vahel ka taatlemiseks. Tegeleikkuses on alkomeetri hooldus kompleksteenus, mill ekäigus alkomeeter kalibreeritakse, justeeritakse ja veelkord kalibreeritakse, korrates tsüklit seni, kuni saavutatkse soovitud kalibreerimistulemus või selgub mõne detaili vahetusvajadus. Kalibreerimis-justeerimisseadmed tekitavad kindlale joobeastmele vastava inimhingeõhu simulatsioongaasi, mille abil "õpetatakse" alkomeetritele uuesti täpset joobemõõtmist, arvestades anduri normaalset kulumist.

Kuigi seadme tööpõhimõte tundub esmapilgul lihtne -- testvedelikust juhitakse läbi kindla tugevusega õhuvool -- ja see võib tekitada kiusatuse taolist "seadet" ise ehitada (nagu on seda meie teada teinud 2 alkomeetreid müüvat ettevõtet ka Eestis), peitub selles tõsine ja reeglina odavalt ületamatu oht: Kui kalibreerimisseadmest väljuv õhk erineb inimese hingeõhu temperatuurist kasvõi 1 kraadi C võrra, muutub joobenäit juba kuni 6,8 %.

Seega soovitame kalibreerida alkomeetreid ainult vastavat tehnikat omavates ettevõtetes, kelledeks meie andmetel on Eestis hetkel ainult

Märkus: Kui mõni ettevõte soovib ka enda lisamist siia nimekirja, palume tal võtta meiega ühendust aadressil sales@alkomeeter.com . Kuna seisame hea klientide kõrgetasemelise teeninduse eest, lisame nimekirja vaid ettevõtte, kes tõestab meile vastava tehnika ning oskusteabe olemasolu.

Rovico Büroo OÜ kasutab oma kalibreerimislaboris Guth Laboratories poolt valmistatud kõrgeima kvaliteediastme joobesimulaatoreid ning spetsiaalselt alkomeetrite kalibreerimiseks valmistatud õhupump-kompressoreid koos kõrgetasemeliste õhujaotussüsteemidega maailma tipptasemel tootjatelt.  Rovico Büroo OÜ kalibreerimislabor omab EAML-i täielikku heakakiitu ja aktsepti. 

 

Märkus.Eesti Mõõteseadus on küll kalibreerimise mõistet kitsendanud, seega Mõõteseaduse terminoloogiat kasutades toimub meil kalibreerimise teenuse raames alkomeetri hoolduseelne kalibreerimine+justeerimine+hooldusjärgne kalibreermine. Kuna enamik meie poolt hooldatavaid alkomeetreid ei ole allutatud legaalmetroloogilisele kontrollile, lähtume tootjapoolsest terminoloogiast, mis on mõõteseadusest sõltumatult ka Eestis täna üldtuntud.
 


Kodulehe valmistamine - Art Media