Kodulehe valmistamine - Art Media
Rovico

Pärnu mnt.141
Tallinn 11314
Avatud E-R 9-17:30

Koroonaajal helista ette 6515070
Esindused vt siit


Eurokalkulaator1. Isikuandmete töötleja ja tema andmed

Rovico OÜ ja Rovico Büroo OÜ (edaspidi: Rovico)
Pärnu mnt.141
11314 Tallinn
Eesti
Tel: 6515070
E-post: rovico@rovico.ee

2. Mida see privaatsuspoliitika hõlmab?

See privaatsuspoliitika hõlmab Rovico tavasid, mis puudutavad Rovico poolt oma klientide kohta kogutavat teavet ning see kehtib kõikide Rovico e-poodide (seal hulgas pood.alkomeeter.com) külastamisel. Samuti Rovicoga kontakteerumisel telefoni ja/või e-kirja vahendusel

3. Millistel eesmärkidel me töötleme teie andmeid?

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid on üks või mitu alljärgnevatest:
•Kliendisuhte haldamine ja analüüsimine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid selleks, et hallata, analüüsida ja parandada kliendisuhet teiega. 
•Toodete ja teenuste pakkumine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid teile toodete ja teenuste pakkumiseks, näiteks kui te ostate meie tooteid, või tellite meie uudiskirju.
•Teiega suhtlemine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks
•Teile suunatud turundus
Rovico võib teiega ühendust võtta, et teavitada teid uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest 
•Teenuste haldamine ja arendamine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid oma äritegevuse haldamiseks ja arendamiseks.

4. Millist teavet me teie kohta kogume?
 
Kogume teie kohta järgmiseid andmeid:
ees- ja perekonnanimi
kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber e-posti aadress)
Ostude ajalugu
Andmed arvete, kohaletoimetamiste, tagastamiste ja maksete kogumise kohta
Tagasiside ja kaebustega seotud sisu, kirjavahetus ja tagajärjed
Telefonikõned — Rovico salvestab kõik telefonikõned parema klienditeeninduse tagamiseks.
E-kirjad — Rovico salvestab kõik e-kirjad, millised on vastu võetud või saadetud Rovico arvutitest.

5. Kust me kogume teie isikuandmeid?

Andmed küsitakse Teilt kliendisuhte alguses ja ostuprotsessis.

6. Kas teie andmeid jagatakse regulaarselt teistega? 
Ei.

7. Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid?

Rovico võib töödelda teie selles isikuandmete failis sisalduvad isikuandmeid nii kaua, kui teie ja Rovico vahel on kliendisuhe või muu samaväärne suhe, samuti mõistliku aja jooksul pärast seda.
Telefonikõnede salvestusi hoiame 14 päeva, kui selle aja jooksul tekib vajadus mõne telefonikõne järelkuulamiseks, jääb järelkuulatav telefonikõne salvestatuks kuni järelkuulamise tinginud olukorra lahendamiseni.
E-kirju säilitatakse 6 kuud.

8. Andmete turvamise põhimõtted

Oleme rakendanud elektroonilisi ja halduslikke meetmeid kogutud teabe turvamiseks. 

Kogu meie personal on kohustatud hoidma töö käigus enda kätte sattuvaid isikuandmeid konfidentsiaalsena.
Telefonikõnede salvestusele ligipääsu annab igakordselt ettevõtte juhatus.

9. Teie õigused juurdepääsule, parandamisele ja keelamisele 

Teil on õigus pääseda juurde teid puudutavatele andmetele meie andmebaasides. Selleks tuleb teil esitada kirjalikult taotlus aadressil ROVICO, Pärnu mnt.14111314 Tallinn, koos isiku tõendamisega. 

10. Kohalduv õigus, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ja järelevalveasutuse kontaktandmed

Teie isikuandmete faili töötlemist Rovicos reguleerivad Eesti õigusaktid.
Juhul kui te kahtlustate andmekaitset puudutavate õigusaktide rikkumist ning see probleem ei ole lahendatud rahumeelselt teie ja Rovico vaheliste läbirääkimiste teel, võite te võtta ühendust andmekaitseametiga. 

11. Selle poliitika muutmine
Oleme vabad oma privaatsuspoliitikat muutma. Kui otsustame seda muuta olulisel ja ebasoodsal viisil, siis paneme selle muutuse kohta oma kodulehele 30 päevaks teate. Soovitame teil aeg-ajalt seda privaatsuspoliitikat uuesti lugeda, et saaksite teada võimalikest muudatustest.

Kodulehe valmistamine - Art Media