Kodulehe valmistamine - Art Media
Rovico

Pärnu mnt.141
Tallinn 11314
Avatud E-R 9-17:30

Koroonaajal helista ette 6515070
Esindused vt siit


EurokalkulaatorKVALITEEDIPOLIITIKA

PÄDEVUS

Alcoscan® TOOTE KVALITEET

 

 

 

ROVICO KVALITEEDIPOLIITIKA.

Meie eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetseid alkomeetreid ja usaldusväärset alkomeetrite hooldusteenust.

Soovime garanteerida klientidele turvatunde nii meie  toodete kui ka  töö osas. Püüame pakkuda oma töötajatele kvaliteetseid töötingimusi ja töövahendeid. Tehnilise kvaliteedi tagamiseks protokollitakse kõik laboris teostatavad tööoperatsioonid, mis võimaldab hiljem taastada tööprotsessi käigu ja hinnata alkomeetri mõõteanduri tundlikkuse muutumist ajas. Meie kvaliteeti aitab täiendada  töötajate pidev koolitamine vastavalt muudatustele tootevalikus või kasutatavates metoodikates.

Kooste kvaliteet kontrollitakse alati üle enne laborisse saatmist ja laboris, laboris lähtutakse samadest põhimõtetest nagu seadme hooldamisel. Justeeritud ja kalibreeritud, seega müügiks valmis seadmed märgistatakse vastavalt seerianumbri, kalibreerimiskleebise ja EAML tunnustust kinnitava hologrammiga (kui mudelil on EAML-i tunnustus) ning pakendatakse koos kasutusjuhendi ja sertifikaadiga.

 

KVALITEET

Rovico Büroo OÜ ja Rovico OÜ tegutsevad alkomeetreid tootes, laborites alkomeetreid hooldades ning alkomeetreid müües rangelt vastavalt rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO9001:2015 nõuetele. Kuna kõikide meie töötajate kõik ametialased toimingud on reguleeritud ja läbiviidud kooskõlas antud standardiga, saame tagada kõikidele oma klientidele parima võimaliku kvaliteedi nii alkomeetreid tootes, müües kui hooldades. Maailmas tunnustatud sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas Certification on põhjaliku auditi tulemusel veendunud meie juhtimissüsteemi vastavuses ISO9001:2015 ning väljastanud nii Rovico Büroo OÜ-le kui ka Rovico OÜ-le vastavasisulise sertifikaadi. 

 

Rahvusvaheliselt tunnustatud standardi kontrollitud jälgimine tagab meie tegevuste kvaliteedi ning Sulle, kui meie lugupeetud kliendile kvaliteetse ja usaldusväärse toote ning teenuse.

Et kõik peod saaks peetud ja sõidud sõidetud!  Alati.

 

PÄDEVUS

Alkomeetrite mistahes hooldus on reguleeritud Euroopa  standarditega ISO15964:20111 ja ISO 16280:20121 ning vastavate Eesti Vabariigi standarditega EVS-EN 15964:20111 ja EVS-EN 16280:20121.

Mõlemas standardis on üheselt määratud, et mistahes hooldustoiminguid, seal hulgas kalibreerimine ja justeerimine, tohib alkomeetritega läbi viia ainult ettevõtte, kes omab ISO9001:2015 sertfikaati.

Rovico Büroo OÜ ja Rovico OÜ omavad vastavat sertifikaati, mille on väljastanud maailmas tunnustatud sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas Certification.

 Samuti on erialaselt Rovico laboreid tunnustanud siseriiklik organisatsioon Eesti Alkomeetrite Müüjate Liit. Erialaliiduna on EAML kehtestanud oma liikmete hoolduslaboritele ning liikmete poolt müüdavatele seadmetele EAML-i tunnustuse omamiseks kõrged kvaliteedistandardid, mis mitmel määral ületavad rahvusvahelisi standardeid.

 

 

 

 

 

Alcoscan®

Alcoscan® kaubamärki kannavad täna Eestis alkomeetrid mis on läbinud tihedaima kvaliteedisõela, tagamaks kasutaja meelerahu ja kindlustunde .

Alcoscan® elektroonilised alkomeetrid:

Ø  toodetud Rovico laborites Eestis. Toodame alkomeetreid uhkuse ja vastutustundega!

Ø  Valmistatud  just Eesti olusid – madal joobepiirmäär, suhteliselt külm ja niiske kliima – silmas pidades

Ø  Müügieelselt Eestis justeeritud ja kalibreeritud vastavat sertifikaati omavates laborites

Ø  100% järelteenindusega kaitstud – kõikidele Alcoscan seadmetele on tagatud sertifitseeritud laborites Eestis järelhooldus ja vajadusel remont (remont on tagatud kuni 3 aastat peale seadme tootmise lõpetamist)

Ø oleme uhked, et kõik Alcoscan elektroonilised alkomeetrid omavad ka erialaliidu EAML tunnustust ja heakskiitu.

 Alcoscan® ühekordsed testrid:

Ø  Valmistatud just Eesti olusid – madal joobepiirmäär ning suhteliselt külm ja niiske kliima – silmas pidades

Ø  Toimivad viisil, kus kasutaja kehalised iseärasused (näiteks kopsumaht) ei saa kuidagi mõjutada tulemuse täpsust ega õigsust.

 

Kõik Alcoscan® alkomeetrid on märgistatud eesti, inglise ja lätikeelset lisainfot sisaldava turvahologrammiga ORIGINAL  ALCOSCAN. Kõikidele elektroonilistele Alcoscan alkomeetritele on ORIGINAL ALCOSCAN turvahologrammile söövitatud ka seadme unikaalne seerianumber. Alcoscan on Rovico Büroole kuuluv kaitstud kaubamärk.  Alcoscan kaubamärki kannavad täna Eestis Rovico poolt toodetud seadmed, mille komponendid pärinevad rohekm kui 4 erineva tootja poolt.

Kui see märgistub puudub või erineb lisatust, ei ole tegemist meie poolt toodetud ja spetsiaalselt Eesti olude jaoks valmistatud seadmega. Samuti puudub sel siis igasugune tootjapoolne garantii Eestis ja Lätis. Aastas mõne sellise seadme leiame. Kui tegemist on mõne teise turu jaoks toodetud seadmega, saame reeglina vastavate komponentide vahetamisega "õpetada" selle meie oludele sobilikuks. Kui selliseid seadmeid aga keegi Eestis Teile müügiks pakub, oleme tänulikud kui teatate meile sellest aadressil: piraat@alcoscan.ee 

Pakutavate alkomeetrite kvaliteet

Rovico jaoks on kvaliteet tähtsaim.

Seetõttu ei ole  Rovico kunagi müünud ühtegi alkomeetrit sellisel kujul, nagu need tehasest saabuvad, vaid rakendas ka enne iseseisva tootmise alustamist kõikidele pakutavatele ja EAML-i soovitust omavatele alkomeetritele tnduvalt rangemaid kvaliteedinõudeid, kui seda teevad valmistajatehased.

Olles Alcoscan®-seeria ühe komponentide valmistaja Sentechkorea Premium-partneriks, finaliseerime pilootprojektina kvaliteedi tagamiseks kõik Alcoscan® -tooted Eestis. Selle käigus kontrollime ainsa ettevõttena kogu Euroopas üle eranditult kõik tootjalt saabuvad detailid, teostame lõpliku montaazi, justeerime-kalibreerime valmis alkomeetrid oma laboris vahetult enne müüki ning teostame justeerimisjärgselt veel täiendava kontrolli. Kõikidel seadmetel kontrollitakse nende võimet käituda vastavalt tootekirjeldusele (sisselülimine, automaatne väljalülimine, mälu (olemasolul), puhumiskorrektsuse kontroll jmt. funktsioonid), samuti testitakse seadmete võimet tuvastada nii tulemit 0, kalibreerimispunkte, kui ka joovet 0,2 promilli, ehk siis Eesti Vabariigi Liiklusseaduses toodud piiri, millest alates ei tohi mootorsõidukit Eestis juhtida. Kuna Alcoscan®-seeria alkomeetrid võimaldavad kalibreerimise käigus prognoosida ka anduri tööiga, ei lase Rovico müüki ka ühtegi seadet, mis küll algselt töötavad, kuid mille prognoositav tööiga on kahekordsest garantiiajast lühem.

Analoogne kvaliteeditagamissüsteem on täna maailmas pooljuhtalkomeetrite osas kasutusel vaid veel Jaapanis ning nii nagu ka Eestis, on see õigustanud ennast täielikult ka seal. Loomulikult omab antud kvaliteedisüsteem teatavat mõju ka toodete hinnale, kuid see on ainus viis tagada, et kõik meie laost väljuvad EAML-i soovituskleebist kandvad alkomeetrid on ka tõepoolest parimas võimalikus töökorras. On heameel tõdeda, et seda mõistavad ka tarbijad -- alkomeetrite müügitulemusd Eestis on näiteks tunduvalt paremad riikidest, kus seadet müüakse küll odavama hinnaga, kuid ilma täieliku kvaliteeditagamiskontrollita.

Rovico laborites on kasutusel täna ainult uusimad seadmed USA firmalt Guth Laboratories, kelle eksklusiivesindajaks samuti oleme ning Rovico  töötajad läbivad iga-aastaselt koolitusi alkomeetrite ja komponentide valmistajatehastes. Meie personal omab ka kooste-, finaliseerimis- ning kalibreerimisprotseduuride teostamiseks vastavaid sertifikaate tootjatelt (soovi korral saab nendega tutvuda meie büroos). Soovijatele saame kalibreerimisseadmeid saame põhjendatud soovi korral vajadusel ka tutvustada -- sel juhul palume oma soov eelnevalt (soovitavalt 1-2 nädalat) kooskõlastada meiliaadressil raul@rovico.ee.

On teada-tuntud tõsiasi, et kui soovitakse osta midagi kvaliteetset soodsalt, tuleb reeglina arvestada kahekordse väljaminekuga -- esmalt "soodsa" ning seejärel kvaliteetse toote ostmisel. Alkomeetrite puhul tuleb suure tõenäosusega vahepeal ka trahvi maksta. Seetõttu ei pakugi Rovico tooteid "supehinnaga" ning oleme need seadmed, mis ei meie ega EAML-i nõuetele ei vasta paigutanud "Vananenud mudelid ja lelud" alajaotusesse. Seadmed, mis olid täiesti arvestatavad veel 2001-2004 aastal (näiteks CA2000), ei vasta enam tänastele nõuetele ei oma omadustelt ega hooldusvõimalustelt. Kui kahtled oma valikus, küsi julgesti nõu Rovico spetsialistidelt -- ehkki oleme püüdnud ka oma e-poe tootekirjeldused võimalikult ülevaatlikud koostada, oleme alati valmis andma nõu tööpäeviti kell 9-17 telefonidel 6515070 ning 6515071 ja ka meili sales@alkomeeter.com teel. Samuti on teretulnud kõik edasimüügisoovid.

Soovitame: ÄRA OSTA MITU KORDA, VALI KOHE PARIM!

 


Kodulehe valmistamine - Art Media