Kodulehe valmistamine - Art Media
Rovico

Pärnu mnt.141
Tallinn 11314
Avatud E-R 9-17:30

Koroonaajal helista ette 6515070
Esindused vt siit


Eurokalkulaator 

Turunduskontaktid Rovicos

Trükireklaamide pakkumine Rovicole

Raadioreklaamide pakkumine Rovicole

Telekoostöö pakkumine Rovicole

Interneti-turundusealased pakkumised

Rist-turundus, muu koostöö Rovicoga

 

Turunduskontaktid Rovicos

Üldmeil turundusalase koostöö pakkumisteks on turundus@rovico.ee

Konkreetsete hinnapakkumistega ja tasuvusarvestustega tegeleb meil hr.Kalle Viiding kalle@rovico.ee, tel 5012098

Kui soovite meilt tellida reklaami kujundust, kirjutage palun art@rovico.ee

Sisukoostööalaste läbirääkimistega tegelevad meil Kalle Viiding ja Raul Rohtla . Rauli kontaktmeiliks on raul@rovico.ee, lähemad arutelud palume kokku leppida esmalt Kalle Vidiinguga, kellega saate ühendust Rovico üldnumbril 6515070 ning meilitsi kalle@rovico.ee

 

TRÜKIREKLAAMID

Rovico ettevõtted avaldavad ainuüksi Eestis aastas ca 150 trükireklaami. Reklaamid toodame kõik ise endale kuuluvas professionaalse sisseseadega stuudios ning reeglina oleme huvitatud väljaannete pindadest 1lk või 1/2 lk. Minimaalne trükireklaami mõõt, mida on mõtet meile pakkuda, on 140x180mm. 

Oleme seisukohal, et reklaam ei tohi olla steriilne tootetutvustus ning enemasti püüame reklaamikujundust luua provokatiivselt pilku püüdvana.

Rovico valib hoolikalt nii reklaamide sisu kui ka väljaandeid, kus reklaami avaldame. Väljaannete valikul on oluline nii trükitav tiraaž (lugejaskonna väidetavad numbrid ei ole meie koostööotsuse aluseks) kui ka ajakirja lugejagrupp ning levikupiirkond. Rovico ei ole nõus avaldama reklaami, kus vahetult meie reklaami kõrvale on küljendatud mõni teine reklaam.

Kui soovite pakkuda meile reklaampinda oma väljaandes, tuleks esmalt saata enda pakkumine aadressile turundus@rovico.ee. Reklaami (trüki-, raadio- või telereklaami) rahalise tasuvuse üle otsustab meie ettevõttes hr.Kalle Viiding kalle@rovico.ee

Kui oleme Teiega reklaami maksumuses kokku leppinud, palume arvestada meie järgmiste soovidega: meile tuleb saata võimalikult täpne info reklaami tehniliste tingimuste kohta: täpne mõõt ja info bleedi kohta; trükiettevalmistuses vajaliku ICC-profiili nimetus, selle puudumisel paberi liik ja trükikoja nimi ning koguvärvide summa; iga meie reklaami avaldav ettevõte peaks meie poolt arve tasumise eelduseks saatma meile väljaandest, kus meie reklaam avaldatu, tasuta 2 (kaks) eksemplari aadressil ROVICO, Pärnu mnt.141 Tallinn 11314; makseaeg reklaami avaldamise eest arvel on meie poolt akstepteeritav alates 21 päevast.

Rovico poolt toodetavad reklaamikujundused on kõik autoriõigustega kaitstud ning nende jälleavaldamine ja järeltrükk ilma meiepoolse eelneva kirjaliku loata on keelatud ning karistatav.

Uudse teenusena pakume ka teistele firmadele kvaliteetse trükireklaami valmistamise teenust. Kui meie reklaamide stiil tundub Teile huvitav, saatke palun oma koostööettepanek koos ligilähedase sooviga ning võimalusel ka tähtaja ja eelarvega aadressil art@rovico.ee

 

AUDIOREKLAAMID

Rovico kasutab regulaarselt erinevaid raadiokanaleid. Meie klipid on tavaliselt 30sekundilised. Oma ettepanek koostööks koos pakutavate soodushindadega palume saata aadressile kalle@rovico.ee. Audioreklaamide avaldamisel kehtivad meie poolt samalaadsed maksetingimused kui trükireklaamide puhul (minimaalne makseaeg 21 päeva alates avaldamise lõpust).

 

TELE

Rovicole on väljakujunenud pikaajalised koostööpartnerid telesaadete tootjate näol. Siiski oleme rõõmuga valmis arutama ka uusi projekte, milledeks meie poolt võib olla nii intervjuu (minimaalse kestvusega 4 minutit) kui ka vaatajamängud. Üksikutel juhtudel võime arutada ka reklaamklippide avaldamist saate päises. Oma ettepanek koos soodushindadega saatke palun aadressile kalle@rovico.ee ning turundus@rovico.ee Telekoostöö sisulise poole eest vastutab meil (ning reeglina annab ka intervjuusid) hr.Raul Rohtla, kellega saate ühendust meilitsi raul@rovico.ee

 

INTERNETI-TURUNDUS

Meile ei ole mõtet pakkuda mis-iganes viisil turundusväljundit Google ja Facebooki keskkondades. Tegeleme sellega ainult ise ja ilma vahendajateta. Üldjuhul oleme leidnud bännerreklaamid enda jaoks ebatasuvad, kuid kui usute, et Teie pakkumine on väga atraktiivne, saatke see palun hr.Kalle Viidingule aadressil kalle@rovico.ee

 

RIST-TURUNDUS

Rovico on aastate jooksul viinud läbi mitu edukat projekti ka ristturundusena, kus oleme oma koostööpartneri poolt pakutavaid hüvesid vahendanud alkomeetrite ostjatele ning koostööpartnerile pakkunud omalt poolt meediakajastust meie arvukalt avaldatavates reklaamides. Kindlasti on võimalikud ka teised ühised turunduskampaaniad. Eelistame nende puhul otseläbirääkimisi kokkusaamiste näol. Kui arvate, et Teie ja meie ettevõtte vahel võiks mõne toreda koostööprojekti ellu viia, saatke palun esmalt idee lühitutvustus turundus@rovico.ee nink kontakeeruge seejärel meie firmast Kalle Viidinguga aadressil kalle@rovico.ee, telefonil 6515070, kellega saate kokku leppida kokkusaamise aja.


Kodulehe valmistamine - Art Media